Официальный веб-сайт государственного учреждения образования
Cредняя школа № 22 г. Гомеля
с английским языком обучения

246020 г. Гомель, ул. Черноморская, 3

тел. 32-00-59

Наша страничка ВКонтакте

 vk.com/club184607518

 vk.com/otryadvialactea

e-mail: sovroo-sch22@sovroo.gorodgomel.by


Поиск информации

Ваше мнение
Кто по вашему мнению должен заниматься воспитанием ребенка в 6-ой день недели?
семья
школа
другое
Обратная связь    


Если у Вас возникли вопросы, на которые Вы не нашли ответов, либо у Вас появились дополнительные вопросы по существующему на сайте материалу, Вы можете задать их нам, воспользовавшись формой обратной связи.
Или позвонив по телефону 32-00-59 (приемная)

Единый день информирования

  

   

  

   

   

   

     


     

      

    

    

    
    
    

    
    

    

Удача сопутствует любознательнымТэма: Правапіс –н- , -нн – у прыметніках.                                                 

Мэты:   -   дапамагчы вучням засвоць правілы напісання –н-,-нн- у  прыметніках;                                                                                               

-         фарміраваць уменні і навыкі абгрунтоўваць правапіс –н-,-нн-;

-         садзейнічаць развіццю маўлення, пашыраць слоўнікавы запас вучняў;

-         абуджаць у іх цікавасць да беларускай мовы;

-         выхоўваць волю і ўменне пераадольваць цяжкасці.

Абсталяванне: падручнік для 6 класа, аркушы з заданнямі, мультымедыйная ўстаноўка.

                                                    ХОД   УРОКА

1 Арганізацыйны момант.

Настаўнік вітаецца з вучнямі, запрашае паглядзець адно на аднаго і ўсміхнуцца, падарыць усмешку педагогу, падарыць ласкавы позірк і гасцям, бо ўсмешка працягвае жыццё, дорыць дабрыню, ласку,пяшчоту, чаго так не хапае ў наш імклівы і неспакойны час.

 

ПСІХАЛАГІЧНЫ НАСТРОЙ                                                                       Слайд 2

Раз завяла чараціна з дубам гутарку.

-         Чаму цябе бура не можа здолець? Моцная бура лютуе над табой. А ты стаіш каменнай сцяной. На тваёй галаве бусел звіў велізарнае гняздо. А я вось стаю тут ды гнуся. Дык скажы мне,дубе, адкуль твая сіла? Чаму я такая слабая?

І кажа ёй дуб:

-         Ты баішся жыцця.

-         Так, я перад кожным гнуся.

-         Усім ты хочаш дагадзіць. А хто не спадзяецца на сябе, той і бывае слабы. Змалку я навучыўся дапамагаць сабе. Нікому я не гнуся.   (Якуб Колас)

Думаецца, вы возьмеце прыклад з дуба і без страху , з добрым настроем будзеце вывучаць тэму ўрока, каб дапамагчы сабе.

АЛГАРЫТМ ПОСПЕХУ:                                                                              Слайд 3

-         вы свабодна абменьваецеся думкамі;

-         вы маеце права на памылку;

-         крытыка забараняецца;

-         паважаем думкі кожнага.

Таму дэвізам нашага сённяшняга ўрока будуць словы:

Людзі  разам могуць зрабіць тое, што нельга зрабіць аднаму.    Слайд 4

 

Параўнайце прыметнікі з тэксту: “моцная” і “каменнай”. У адным прыметніку пішацца адно –н-, а ў другім – два –нн-.Чаму так?

(адказы вучняў)

Каб правільна адказаць на гэтае пытанне, трэба вывучыць тэму ўрока “Правапіс –н-,-нн-  у прыметніках”.

 

2. Паведамленне тэмы і мэт урока.                                          Слайд 5  Слайд 6

3. Вывучэнне і замацаванне новага матэрыялу

МАЗГАВЫ ШТУРМ                                                                                         Слайд  7

1.Паўтарэнне словаўтварэння.                                                              Слайд 8

А)  Утварыць прыметнікі ад наступных назоўнікаў:

(праверка выканання)                                                                                   Слайд 9

-         Пры дапамозе якіх суфіксаў утварылі прыметнікі?

-         З якой праблемай сутыкнуліся?

( -н-  або  -нн- трэба пісаць)

-         Ад чаго залежыць выбар  -н-  або  -нн – у прыметніках?

ПРАБЛЕМНАЕ   ПЫТАННЕ                                                                             Слайд 10

Б) Складаем  табліцу па тэме (практ 245,стар.131)                                Слайд 11

(праверка выканання)                                                                                    Слайд 12

 

1. Выпісаць прыметнікі, у якіх пішацца  -н-  (1 варыянт);    

                             -нн-  (2 варыянт)                       Слайд 13

(праверце сябе)                                                                                               Слайд 14    

ФІЗКУЛЬТХВІЛІНКА                                                                                        Слайд 15

Выйсці з-за партаў, заплюшчыць вочы і ўявіць снегапад. Сняжынкі падаюць зверху, трэба павярнуць да іх тварыкі, падняць рукі і падставіць сняжынкам далоні.Гсег гусцее, гусцее. Школьнікі махаюць рукамі,разганяць сняжынкі, дзьмуць на іх, тады грэюць шчокі. Апускаем рукі. Расплюшчым вочы. Сядаем.

В) Лічбавы дыктант                                                                                         Слайд16                                                        

(праверка выканання)                                                                                   Слайд 17

Г) Прачытайце тэкст і вызначце яго стыль .                                             Слайд 18

 Як удзельнічаюць прыметнікі ў апісанні? 

Якія з іх выкарыстаны ў прамым значэнні, а якія – у пераносным?

(праверка выканання)                                                                                    Слайд 19

Зрабіце пераклад прыметнікаў на рускую мову. Параўнайце правапіс прыметнікаў у беларускай і рускай мовах.                                               Слайд 20

 

4. Падвядзенне вынікаў.                                                                              Слайд 21

-Якія прыметнікі пішуцца з –нн-?

- Якія прыметнікі пішуцца з –н-?

 

5. Рэфлексія.                                                                                                     Слайд 22

Выберыце сцвярджэнне, выкарыстаўшы адзін з антонімаў.

 

6. Вывад.                                                                                                            Слайд 23

 

7. Дамашняе заданне  

8. Поспехаў вам                                                                                              Слайд 24


Презентация к уроку: 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
БЕЛТА